بیانیه گام دوم انقلاب ۱

 

خطاب به ملت ایران

ورود انقلاب اسلامی به دوّمین مرحله ی خودسازی، جامعه ­پردازی و تمّدن­ سازی

انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی­ ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله­ ی پرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سرنهاده و در برابر همه وسوسه­ هایی که غیرقابل مقاومت به نظر می رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله ­ی خودسازی و جامعه پردازی و تمدن­ سازی شده است.

 

بسیج کارکنان دانشگاه